Green Melk
Green Melk@
Green Melk
محاسبه آنلاین کمیسیون قانونی معاملات ملکی

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌گردد که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.
اگر ارزش ملک تا سقف 2۰۰ میلیون تومان باشد: خانه سبز معادل ۰.۵ درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند.
اگر ارزش ملک بیش از 2۰۰ میلیون تومان باشد: خانه سبز معادل ۰.25 درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند.
به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

خانه سبز برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ می کند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.

×

هر گونه مشکل و سوالی دارید ، تیم ما آماده پاسخگویی می‌باشد


1